De allra flesta vill göra en insats för miljön. Men oftast är huvudintresset att tjäna pengar, vilket är förståeligt. Men om det går att förena är det väl positivt? Naturligtvis går det att förena. Förtjänsten blir till gagn för medlemmarna i föreningen. En lägre driftkostnad och ett höjt värde på bostaden blir resultatet av energieffektivisering. I framtiden kommer det att väga allt tyngre med låga driftkostnader. Idag betraktas miljöförtjänsterna som ett mjukt värde. Men med största sannolikhet kommer även miljön att värderas i pengar.

Energieffektivisering är allt från:

•Belysningsstyrning.
•Nya ljuskällor/armaturer.
•Nya tvättmaskiner/torkskåp.
•Nyttja den interna energin bättre.
•Bättre återvinning på ventilationen eller återvinna frånluften.
•Skifta energikälla.

Alltså från mycket enkla/billiga till mer avancerade/dyrare installationer. Kostnaden för investeringen och besparingspotentialen hänger samman. En enkel besparing t ex. byta ljuskälla ger inte så mycket i pengar räknad men kan utföras av den enskilde mycket enkelt. Att byta energikälla är betydligt dyrare men ger större besparing och oftast en lägre livstid/avskrivningstid.

Vanligt är också att man plockar bort en viss del eller stora delar av det underhåll som måste göras på en fastighet. Då är det bra att tänka till före underhållsåtgärden beställs så att det inte sker ett byte 1:1 och energieffektiviseringen uteblir.

BoRätt

Bergvärmepump,
50 lägenheter

Frånluftsvärmepump,
50 lägenheter

Bergvärmepump med återvinning av frånluft,
50 lägenheter

Uteluftsvärmepump, 50 lägenheter

Dimensionering och projektering av solpanelsinstallationer.

Varför ska vi byta ut termostatkropparna? Vad avgör om vi ska byta ut dem?

Byta eller renovera fönster, vilket är ekonomiskt bäst och vad kan jag tjäna?

Uppgradering av ventilationssystem. Från självdrag till FTX.