OM OSS


               Här finner du: CV-RicMan Energy.

                Vill Ni ha ytterlige information om mig gå in på
www.linkedin.com och på mitt namn och RicMan Energy.

Teknologie Magisterexamen

Bas P
Bas U

Energi
kartläggare

Energi
Expert

ASHRAE
Medlemskap

Compressors
2.50 PDHs

Condensors
1.5 PDHs

Evaporators
1.5 PDHs

Expansion Devices
2.0 PDHs

Pipes, Valves and Pumpes
2.0 PDHs

Pressurs Valves
2.0 PDHs

AB/ABT - Kalkyl

ABT06

Passivhus

Bergvärme
Bergkyla

Solceller

Copyright © 2017 RicMan Energy