OVK

Vad är en OVK och varför måste den vara godkänd? Vad betyder det att det är ett myndighetskrav?

Ojämntemperatur

Hur vet du att den är ojämn och varför rekommenderas en injustering av värmesystemet?

Energioptimering

Varför ska vi energioptimera fastigheten? Vilka krav ska ställas på företaget som ska utföra energioptimeringen.

Upphandling

Varför görs en upphandling enligt en ramhandling och en tillhörande AF-del? Är det värt pengarna?
Copyright © 2017 RicMan Energy