Hitta rätt ventilation
Nedanstående dokument/pdf kan vara en hjälp i att hitta rätt för ventilation i Er fastighet. Bostadsventilation: PDF

VENTILERA MERA, men på rätt sätt!
För att skapa ett bra och hälsosamt inomhus klimat är det viktig att använda rätt lösningar för ditt ventilationssystem. Det viktigaste är att ventilationen gör det den ska, att tillföra frisk luft och för bort fukt och förorenad luft.

Centraliserad eller decentraliserad ventilation?

Centraliserad innebär att ett ventilationsaggregat placeras i fastigheten och därifrån utgår det kanaler för från- och tilluft samt från aggregatet och ut Av- och uteluft. Vilket innebär att finns inte kanalsystemet måste det byggas upp och en plats för aggregatet måst beredas.
I en villa oftast i badrum, tvättstuga eller på vind. På kallvind får man tänka på ev. kondensering och avlopp för vatten. Decentraliserad innebär att mindre aggregat placeras i väggar på olika ställen. Finns två system för decentraliserad ventilation.

1. Två enheter som jobbar tillsammans,
den ena blåser in luft och den andra blåser ut
luft från byggnaden. Efter 60-70 sekunder vänder flödet och sedan fortsätter flödena att växla fram och tillbaka. I röret som sitter i väggen finns en keramisk växlare som värms upp då luften går ut och luften värms upp då flödet vänder (värmen går från den keramiska växlaren till tilluften). En byggnad kan vara försedd med flera par installationer.

2. Ett ventilationsaggregat som sitter i väggen som funderar precis som den
centraliserade ventilationsaggregatet. Har två små fläktar, men det finns två varianter av denna:

a. Två fläktar som byter flödet precis som punkt 1, men de sitter i samma kanal. Är utrustad med en keramisk växlare.

b. Två fläktar en i ventilationsaggregatet sitter en liten plattväxlare, precis samma uppbyggnad som ett större centraliserad ventilationsaggregat. Fläktarna byter inte riktning.

Av tradition används nästan enbart centraliserade ventilationsaggregat i Sverige, men på kontinenten har de decentraliserade ventilationsaggregaten ökat sin spridning. De decentraliserade aggregatens flödes kapacitet är sälla över 20 l/s per enhet. Vanligt är också att det enbart behövs ett 100 mm cirkulärt hål i väggen. Finns enheter som är något större och då behövs oftast ett kvadratiskt hål på 325 mm.

Vilken är bättre? Den centraliserade eller den decentraliserade ventilationsaggregatet?

Finns en utredning på 20 stycken centraliserade och 60 stycken decentraliserade ventilationsaggregat. Vad kom de fram till?

Field tests of centralized and decentralized ventilation units inresidential buildings – Specific fan power, heat recovery efficiency,shortcuts and volume flow unbalances, Alexander Merzkirch, Stefan Maas, Frank Scholzen, Daniele Waldmann

Det som vanligen studeras är, återvinnigs grad (värmeväxlare), SFP-tal (fläktar) och recirkulation (andel av avluft som tillförs igen som tilluft). Centraliserade benämns som ”C” och den decentraliserade som ”D”. Studien utfördes med en utetemperatur på 0-4°C och en inne temperatur på 22°C.

Aggregat C
Återvinning, värmeväxlare;: 65 % ±24 %
SFP-tal, fläkt: 0,475±0,37 Wh/m3
Recirkulation, andel avluft som tillförs som tilluft: 6,5 %

Aggregat D
Återvinning, värmeväxlare: 70 % ±17 %
SFP-tal, fläkt: 0,22±0,023 Wh/m3
Recirkulation, andel avluft som tillförs som tilluft: 13 %
Av denna studie påvisas det decentraliserade ventilationsaggregatets nackdel att risken för redan ”förbrukad” luft åter går in i byggnaden. Orsaken till detta är att avluft och uteluft (den luft som ska in i byggnaden) är väldig nära varandra, påminner om de kombihuvar som finns för den centraliserade ventilationsaggregatet. Mycket beror hur vindriktningen är och lufttrycket.

Det låga SFP-talet beror på det mycket låga tryckdifferensen (litet motstånd) över växlaren, vilket också då avspeglas att recirkulationen är större.

Vilket ventilationssystem har jag och vad kan jag göra för att förbättra det?

Det finns fyra system idag:

• Självdrag, S
, vilket innebär en ventil i väggen eller vid fönstret och temperaturskillnaden mellan ute och inne driver ventilationen (termiska krafter). Problemet med detta enkla system är att på vintern är ventilationsflödet som störs och under sommaren som minst.

• Frånluft, F
, innebär att det finns en mekaniskfläkt som ventilerar fastigheten. Luften in i fastigheten görs på liknande sätt som självdrag. Fördelen är att flödet är konstant oavsett årstid. Fläkten sitter vanligast på taket.

• Från- och tilluft, FT, både från- och tilluften sker med mekaniska fläktar. Finns både kanaler och don för från- och tilluft. Donens utseende skiljer sig åt, ett vant öga ser skillnaden direkt. Är antingen som ett aggregat men vanligast ett tilluftsdel med eftervärmare och en frånluft på taket.

• Från- och tilluft med återvinning, FTX,
precis som FT är det fläktar som ventilerar, men med den skillnaden att aggregatet är har en återvinningsdel. Allt är samlat i ett plåthölje.
Om jag äger en äldre villa/fastighet med självdrag hur ska jag göra?

1. Behåll självdraget och ersätt befintliga ventiler i väggen med velcoventil
+5 - +
20°C, alltså öppnar vid +5°C och är fullt öppen vid +20°C eller Velcoventil -5 - +10°C som öppnar vid -5°C och är fullt öppen vid +10°C. Går att lägga mellan en bricka som gör att ventilen inte stänger helt även under angivna temperaturer. Velcoventilen går att sätta in i ventilationslucka på de fönster som har sådan.

2. Ersätt väggventilerna med återvinningsfläkt.

3. Var speciellt noga med badrummet, detta är största risken i ett hus
, även köket
kan vara en riskpunkt. Med risk avses här högre fukthalt som kan gå in i konstruktionen.
(väggar och tak).

Om jag har en villa/fastighet med frånluftsfläkt?

1. Ersätt den med en fläkt som du styr på tid eller montera in ett tidur på befintlig. Kör
den när Ni är hemma.

2. Ersätt den gamla med en fläkt som du kör på utetemperatur, stäng av den t ex.
vid -5°C, då är ändå de termiskakraftera så pass stora att du får självdrag.

3. Installera en frånluftsvärmepump, som producerar värme och varmvatten.
Förutsätter att du kan det, vattenburet system och inte fjärrvärme (kostnaden).

4. Ersätt frånluftfläkten med, ett ventilationsaggregat,
Använd befintliga
frånluftskanaler, men ersätt donen med nya.