Byta eller renovera fönster?
Om Ni har kopplade 2-glas fönster (1 m2) och byter ut dessa mot 3-glas med u-värde på 1,0 W/m2K, blir besparingen på 30 år 5 250 kr med ett energipris på 1 kr/kWh. Är det ett träfönster blir det också underhållskostnader under 30 år.
Finns undersökningar som visar på att det ur ett energiperspektiv inte lönsamt att byta ut 2-glas till 3-glas fönster.
Ett par sådana undersökningar finns här:
Flerfamiljshus 1950-talet
Flerfamiljshus 1970-talet
Flerfamiljshus Ny
Ovanstående gjorde Boverket 2013.
U-värde för kopplat 2-glasfönster ligger i intervallen 2,2-2,8 W/m2K. Vid solsken minskar U-värdet, vilket betyder under nätter är det högre än på dagen. U-värdet påverkas också av luftflödet mellan fönsterrutorna/bågarna. Det finns en rapport om detta från 1980, där ett antal modifieringar av 2-glas studerades och konsekvenserna av dessa modifieringar.

Ett 2-glas fönster som får ytterligare en ruta i sig får lägre U-värde. Ett 2-glas på 2,31 W/m2K får med en extra ruta mellan befintliga ett U-värde på 1,72 W/m2K och om rutan placeras på insidan får ett U-värde på 1,6 W/m2K. Ett hyfsat bra 3-glasfönster ligger på 1,0 W/m2K.

I rapporten finns tidsåtgång för montering av en extra ruta redovisad men även kostnaden, den senare får naturligtvis uppdateras till dagens priser och timkostnader.

Alltså:
1. Byt inte fönster med argumentet att de lönar sig genom sänkta energikostnader, för det är det inte.
2. Ska Ni lägga in en extra ruta, bör även väggar och bjälklag finns med i beräkningen. Är dessa dåliga kommer extra rutan inte ge det den sägs göra. Men är väggar och bjälklag bra isolerade är en extra ruta på insidan det bästa alternativet.