Fråga från kund:
Jag sitter i styrelsen för en Brf i Stockholm.
Rickard Berg hos er var och gjorde en energideklaration hos oss för 2018 och vi skulle nu vilja komma i kontakt med er ang. att se över
möjligheten att sätta upp solceller på taket för att göra en energibesparing.

Hur vi går tillväga med projekt som berör solpaneler.
1. Titta på potentialen via satellitbilder.
a. Har Ni ritningar på taket är det en fördel.
2. Timvärden på mätpunkten (elmätaren).
a. Får vi inloggningen till ”mina sidor” kan vi själv plocka ut värdena.
3. Besök och titta på taket för att se ”hinder”, alltså skuggningseffekter (hur elimineras dessa).
Vi analyserar närmare och:

1. Se över potentiell effekt som vi kan lyckats få fram givet att vi får tillgång till mätpunktsvärden
2. Se över offerter baserat på pris, utrustning och metod och hjälper kunden navigera igenom dessa
3. Vi skriver en handlingsplan för hur vi rekommenderar att kunden bör agera.

Vår arbetsmetod:

1. Bör söka investeringsbidrag - gör sen inget om man ej väljer att gå vidare, men bra att få in ansökan i god tid.
2. En panel är ca. 100x160 cm - Men om det ska kopplas in på nätet är det kostnaden för växelriktaren som styr vad som blir lönsamt.
3. Givet dagens elpris - Det nyckeltal som finns är 800 kWh/kW. Sätter Ni upp 4x250W får Ni 800 kWh/år.
4. Kunden får uppdragsbekräftelse, där det skriftligen står vad vi ska leverera och summan för detta, en enkel tidplan för vårt arbete.
5. Kunden får ett fast pris där vi uppger vad vi ska leverera i form av dokument.

Då ingår:
1. AF-del
2. Ramhandling
3. Avtal mellan beställare och entreprenör.
4. Bilagor
    4.1 ÄTA, beställare ska godkänna jobbet och kostnaden innan det startar.
    4.2 Hindersanmälan, vid ev. förseningar.
    4.3 Personliggare, Ansvaret läggs på entreprenören.
    4.4 Arbetsmiljö.

Vi behöver också göra ett besök för att se ev. hinder på taket.

När ovanstående är utfört kan vi därefter, om Ni och förening vill, göra en presentation med grafer (liknande med den nedan) och mer
information vid ett styrelsemöte. Detta kan ingå i uppdraget eller läggas utanför.

Vi kan också vara behjälplig i att plocka fram entreprenörer för uppdraget och hjälpa till att utvärdera offerterna.