Fråga från BRF kund:

Jag sitter i styrelsen för en Brf i Stockholm. Rickard Berg hos er var och gjorde en energideklaration hos oss för 2018 och vi skulle nu

vilja komma i kontakt med er för att se över möjligheten att sätta upp solceller på taket för att göra en energibesparing.


Hur vi går tillväga med projekt som berör solpaneler? 

 • Vi undersöker via satellitbilder, om det finns förutsättningar i byggnaden för en solpanel installation
  • Har Ni ritningar på taket är det en fördel.
 • Vi studerar timvärden på mätpunkten (elmätaren).
  • Får vi inloggningen till ”mina sidor” kan vi plocka ut värdena.
 • Vi gör platsbesök, tittar på taket för att se om det finns ”hinder”, alltså skuggningseffekter och hittar lösningar för att eliminera dessa.

 

Därefter: Vi ser över potentiell effekt som vi kan lyckats få fram, givet att vi får tillgång till mätpunktsvärden  Vi utvärderar offerter baserat på pris,

utrustning och metod och hjälper kunden navigera igenom dessa. Vi skriver en handlingsplan för hur vi rekommenderar att kunden bör agera.

Ni bör ansöka om investeringsbidrag – gör inget om man inte väljer att gå vidare, men bra att få in ansökan i god tid. En panel är CA.

100x160 cm – Men om det ska kopplas in på nätet är det kostnaden för växelriktaren som styr vad som blir lönsamt. Givet dagens

elpris – Det nyckeltal som finns är 800 kWh/kW. Sätter Ni upp 4x250W får Ni 800 kWh/år. Kunden får uppdragsbekräftelse, där det

skriftligen står vad vi ska leverera, kostnader för arbetet och en tydlig tidplan för arbetsgången. Kunden får ett fast pris där vi uppger vad

vi ska leverera i form av dokument.

Dokumentation som ingår i leveransen är:

 • AF-del
 • Ramhandling
 • Avtal mellan beställare och entreprenör.
 • Bilagor:
 • ÄTA, beställare ska godkänna jobbet och kostnaden innan det startar.
 • Hindersanmälan, vid ev. förseningar.
 • Personaliggare, Ansvaret läggs på entreprenören.
 • Arbetsmiljö

 

När ovanstående är utfört:

Om föreningen önskar sig kan vi göra en presentation med grafer (liknande med den nedan) och mer information vid ett styrelsemöte.

Detta kan ingå i uppdraget eller läggas utanför.

Vi kan också vara behjälplig i att plocka fram entreprenörer för uppdraget och hjälpa till att utvärdera offerterna.