UpphandlingDet har vi hört tidigare:

Vi ska beställa ett arbete men vi tycker inte det behövs en handling för detta, blir onödigt dyrt . Bara en konsult som tjänar pengar.

Men också att:

"
Vi blev lovade ..... för det skulle ingå det sa du".... "Nej, jag sa det är naturligtvis någonting vi kan göra om Ni vill ha det, men det måste du förstå att det kostar "

Vad sades på plats då "upphandlingen" genomfördes?

Nästa problem är om det inte fungerar som det ska, vilken garanti har du på jobbet och vad säger besiktningen? Troligen finns det inget besiktningsutlåtande för att besiktiga någonting utan handling kan vara svårt.

RicMan Energy rekommenderar:

En ramhandling som kan vara enkel, speciellt om det är en ABT06
som beskriver funktionerna. Men även en AF-del för att få med andra delar som anmälan till skatteverket, etc.
Få hjälp av en sakkunnig projektledare som hanterar miljöplan, Bas U under entreprenaden, om inte entreprenören gör det.

Är det värt att investera i detta?

Absolut, det kommer du uppleva den dagen du inte gjort allt detta och får problem, men då är redan skadan uppkommit och kostnader som du inte har räknat med.