Underhållsplan

Fastigheten är den största tillgången för en fastighetsägare, därför behöver den skötas om
kontinuerligt. En underhållsplanen blir ett viktig verktyg och en investering i din fastighet för att utöka
dess värde.
Din underhållsplan ska vara ett levande dokument. Den ska uppdateras och revideras efter behov för

att på kort och lång sikt kunna avgöra vilka kostnader föreningen har.

I en underhållsplan beskriver vi vilka framtida underhållsåtgärder som behövs, hur stora de är, vad det

kommer att kosta och hur lång tid det tar att genomföra åtgärderna.


Genom en underhållsplan får bostadsrättsföreningen kännedom om vilka områden i fastigheten som

behöver underhållas. Planen ska innehålla även de åtgärder som behöver vidtas och när de bör

göras. Vanligtvis omfattar en underhållsplan 10 - 30 år framåt i tiden.

Vi utgår från boverkets rekommendation och erbjuder 30-årig underhållsplan till våra kunder. Vår

underhållsplanen hjälper styrelsen att planera in det kommande underhållsarbetet.

En underhållsplan ger föreningen möjlighet att budgetera och planera för kommande utgifter i brf. Ni
får koll på vad som ska göras framöver i fastigheten men också ett underlag för ekonomiska beslut.
Exempel på områden som kan ingå i en underhållsplan är:
Tak, fasader, fönster, hissar, mark samt alla gemensamma utrymmen.

I vår underhållsplan ingår:

         Besiktning av fastighetens alla byggdelar

            Vår erfarna  besiktningsansvarig med kompetens och erfarenhet inom underhållsplanering,

            gör en grundlig besiktning. Resultatet sammanställs i en besiktningsrapport med bilder och

            beskrivande text.

            Åtgärdsplan med förväntade kostnader

            En åtgärdsplan bidrar till att fastighetsägaren, undviker kostsamma akutinsatser

            För samtliga underhållsåtgärder specificeras kostnad, upprepningsintervall, mängder m.m.

            Den utgör grunden för åtgärdsplanen och specificerar samtliga underhållsåtgärder årsvis med
           
            kostnader 20, 30 eller 40 år framåt i tiden. Det är beställaren/fastighetsägare som specificerar

            sitt önskemål och hur långt i tiden som underhållsplanen ska sträcka sig.

            Kostnadsförslag per åtgärd och år

            Detta för att säkerställa en långsiktigt stabil och trygg fastighetsekonomi


Behöver ni hjälp med underhållsplan?

Skicka oss ett mail Rickard.berg@ricman.eu eller ring 076-883 75 60