Teknisk FörvaltningEn ansvarsfull teknisk förvaltning ska i första hand utgå från förenings behov för att kunna vara

ändamålsenlig. I vårt arbete med teknisk förvaltning använder vi oss av gällande regler/avtal inom

fastighetsförvaltning, AFF-definitioner 04. Detta för att ge våra kunder möjlighet att ingå hållbara avtal.

Tjänsten teknisk förvaltning består av:

Helhetsansvaret för fastigheten för att bibehålla och öka fastighetens värde

Kontakten med boende och myndigheter.

Säkerställa att de tagna besluten i styrelsen blir genomförda


Några exempel på innehåll i tjänsten:

Felanmälan & ärendehantering

• Felanmälan för akuta lägen

• Planera och upphandla underhållsinsatser och avtal

• Skadehantering - exempel vatten, brand, besiktning, reglering och återställning


• Systematiskt brandskyddsarbete

• Myndighetskontroller

• Energi & drift - exempel energikostnader, OVK, besiktning värmecentraler och driftoptimering

• Energioptimering

• Underhållsplan och tillhörande planering

• Projektledning

• Besiktningar

• Upphandling förvaltningstjänster - exempel lokalvård, markskötsel och hiss

Incitamentsavtal:

Incitamentsavtal bygger på samverkan mellan tekniskförvaltning och energioptimering av fastigheten.

Tekniska delarna ska inte bara förvaltas de ska utvecklas i en energieffektiv riktning.

Detta dokument syftar till att leda fram till ett avtal för en incitamentsmodell som svarar mot energi-

och ekonomiska krav gällande energibesparing. Upplägget är att få till ett långsiktigt mål att spara

energi i fastigheten med bibehållen- eller förbättrad komfort.

Intresserad av att läsa mer om incitamentsavtal? Klicka HÄR för mer information.


Vi skräddarsyr tjänsten och servicen för din förening efter dialog med föreningens styrelse.

Skicka oss ett mail till: rickard.berg@ricman.eu eller ring 076-883 75 60