Ojämn temperatur

När en fastighetsägare klagar på ojämntemperatur eller får mycket klagomål från hyresgäster eller boende i bostadsrättsföreningen, kommer oftast svaret från entreprenören "justera in värmesystemet" gå blir det bra och du sparar energi.

RicMan Energy svar är: Hur vet du att injusteringen är fel och är det verkligen värmesystemet som inte är rätt injusterat.

RicMan Energy´s lösning: Vi hjälper dig med att konstatera om det är värmesystemet som ska injusteras eller om det är andra faktorer som påverkar resultatet. Injusteringen KAN var en del men i de flesta fall inte enda orsaken till klagomålen.

Anlitar du RicMan Energy kommer vi att hitta felet och komma med en lösning som du accepterar och är nöjd med. Vi kommer också att få ned energianvändningen och kostnaden.

Har du haft problem med ojämntemperatur inomhus och aldrig kommit i "mål" med problemet BÖR du kontakta RicMan Energy.

Vill du fortsätta att anlita olika entreprenören som justerar in värmesystemet med bestående problem eller vill du faktiskt lösa det en gång för alla och dessutom får svar på varför det alltid varit problem och vad du ska titta på i fortsättningen.

"Ingenting går att göra idiotsäkert, därför att idioter är så påhittiga"

Ovanstående är en del i svaret från RicMan Energy, vi förklarar då vi träffas, för det gör vi väl?