Kalkylen som är bakgrunden till offerten ska vara transparent och tydlig. Förstudien är mer omfattande än en energideklaration, men inte ett underlag till att begära in offert för en entreprenad. Förstudien ska vara ett underlag för t ex. en styrelse i en bostadsrättsförening/företag att ha som underlag inför att ta beslut om en fortsatt fördjupad studie i att energieffektivisera.

Inför förstudien ska styrelse angett den ekonomiska förväntningen, kan vara en Pay Off tid. De totala åtgärderna ska uppfylla styrelsen uppsatta Pay Off tid. När förstudien görs ska föreningens/företagets underhållsplan ligga som grund, fördel om vissa åtgärder plockar bort underhåll som är planerat. Finns inte en underhållsplan bör den upprättas före eller i samband med förstudien, RicMan Energy hjälper till att upprätta en underhållsplan till föreningen.