De
delar som ingår i upphandlingen är t ex:1
. AF-del, innehåller de förutsättningar som gäller för arbetet, ABT06, tider för utförandet, ekonomi, viten, etc.

2. Ramhandling, anger vilka funktioner sin ingår i utförandet. Detta är underlaget för besiktningen då slutbesiktningen utförs.

3. Bilaga.AFD.23 - ÄTA, Beställaren ska godkänna och få ett fast pris på Ändring, Tillägg och Ändringsarbetena.

4. Bilaga.AFD.46 - Hindersanmälan, alla hinder som kan åläggas beställaren ska anmälas.

5. Bilaga.AFD.345 - Person liggare, ansvaret gentemot Skatteverket ska läggas på entreprenören.

6. Entreprenörskontrakt, alternativ är att använda sig av AF-delen som kontrakt. Ska dock vara påskrivet av beställare och enterprenör  samt datum för beställningen accepteras.

RicMan Energy hjälper också till med projektledningen. Vi är också godkända besiktningsman och ansluten till SBR.

Projektering/Besiktning

RicMan Energy kan vara projektledare om beställaren önskar det. Vi kan också vara projektledare även om RicMan Energy inte skrivit

AF-del och handlingar. RicMan Energy kan också besiktiga:

1. Rörinstallationer

2. Ventilationsinstallationer

3. Kylinstallationer

4. Styr och Övervakning