Energioptimering

Energioptimering utförs dels för att sänka energianvändningen

men också att sänka driftkostnaden. Att sänka

energianvändningen och kostnaden behöver inte vara samma

sak. Det går sänka kostnaden fast energianvändningen är

densamma som innan energioptimeringen.

En effekt av sänkt energianvändning är miljövinsten men också att

intresset att bo i fastigheten ökar och därav en möjlig höjt värde

på fastigheten.


Vilka krav ska du då ställa på företaget eller

personen som arbetar med energioptimering i

din fastighet?

RicMan Energy rekommenderar att du fokuserar på följande:

1. En utbildning som har stort fokus på tekniska installationer1,

energi2 och ett logisk tänkande3.

      1
Förstå hur byggnaden (klimatskalet) fungerar tillsammans

med ventilation, värmesystem, belysning, etc..

      2
Energi kan bara omvandlas, ha kunskap om värmeöverföring

mellan olika medier.

      3
På frågan: "Hur mycket kan vi spara", ska de inte svara "1

grads sänkning motsvarar 5 % av energianvändningen"

2. Förstå hur ett styr & övervakningssystem fungerar och kunna gå

in och ändra kurvor, göra loggningar och utvärdera.

3. Kunna svara på; varför är detta ändrat? vad förväntade du dig

för resultat av ändringen? Vilket värde var det innan?