Energioptimering

Energioptimering utförs dels för att sänka energianvändningen men också att sänka driftkostnaden. Att sänka energianvändningen och kostnaden behöver inte vara samma sak. Det går sänka kostnaden fast energianvändningen är
densamma som innan energioptimeringen.

En effekt av sänkt energianvändning är miljövinsten men också att intresset att bo i fastigheten ökar och därav en möjlig höjt värde på fastigheten.


Vilka krav ska du då ställa på företaget eller personen som arbetar med energioptimering i din fastighet?

RicMan Energy rekommenderar att du fokuserar på följande:

1. En utbildning som har stort fokus på tekniska installationer1, energi2 och ett logisk tänkande3.

      1
Förstå hur byggnaden (klimatskalet) fungerar tillsammans med ventilation, värmesystem, belysning, etc..

      2
Energi kan bara omvandlas, ha kunskap om värmeöverföring mellan olika medier.

      3
På frågan: "Hur mycket kan vi spara", ska de inte svara "1 grads sänkning motsvarar 5 % av energianvändningen"

2. Förstå hur ett styr & övervakningssystem fungerar och kunna gå in och ändra kurvor, göra loggningar och utvärdera.

3. Kunna svara på; varför är detta ändrat? vad förväntade du dig för resultat av ändringen? Vilket värde var det innan?