Energideklaration
                                                                
RicMan Energi

- Certifierad energiexpert med behörighet, CEX, nr: 7422

- Telefontid alla dagar mellan 8 och 21.00, 076 883 75 60
- Besiktningstid vardagar, kvällar och helger
- Energideklaration som är giltig i 10 år                            

Vi har ett etablerat samarbete med Bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare och privata

fastighetsföretag. Vi har gjort energideklarationer för BRF (Bostadsrättsföreningar), hyresfastigheter,

bostadsrätter, kontorsfastigheter, Lager, butiker och villor.

Från kunderna har vi fått bra respons för kvaliteten, bemötande och pris. Under 2019 har vi utfört ca

600 stycken energideklarationer i Stockholm, Uppsala och Norrköping.

Vi är Certifierad energiexperter (CEX, nr: 7422) och finns registrerade hos Boverket. Jag är också

ansluten till Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR.
      
Utöver energideklarationen (Efter vi utfört energideklarationen), bifogar vi en bilaga som beskriver

mer ingående åtgärderna som finns med i deklarationen. Bilagan är kostnadsfri. I bilagan finns också

åtgärder som vi rekommenderar inför underhållsåtgärder som kommer att påverka 

energianvändningen och underhållskostnader.

Bilagan har vi själva tagit fram och är utöver energideklarationen (lagkravet). Vi kan hjälpa till att ta

fram energianvändningen om vi får inloggningsuppgifter till ”mina sidor” från

respektive energileverantör. Övriga uppgifter som vi har efterfrågat i offerten kan vi hjälpa till att ta

fram om det underlättar för Er.

Skicka oss ett mail Rickard.berg@ricman.eu eller ring 076-883 75 60


Vad är en energideklaration?
Energideklarationen är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i
ett hus. Energideklarationen är till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Energideklarationen
kan då användas för att jämföra olika hus med varandra. Den som bygger nytt behöver upprätta en
energideklaration. Det ska även finnas energideklarationer för byggnader som ofta besöks av
allmänheten.

Vem är ansvarig myndighet för Energideklaration?
Boverket är tillsynsmyndighet över energideklarationerna och ansvarar för att energideklarationer
upprättas, visas och överlämnas på det sätt som lagen föreskriver.
Det är fastighetsägarens ansvar att en giltig energideklaration finns för fastigheten. Fastighetsägaren
ska var 10:e år har genomfört en energideklaration.
Vid avsaknad av giltig energideklaration kan Boverket ålägga fastighetsägare att betala
vitesförelägganden genom att ta ärendet vidare till domstol.
Det är viktigt att Ni anlitar en oberoende auktoriserad energiexpert för att upprätta en ny
energideklaration
.

Vilka byggnader ska ha en energideklaration?
Byggnader med en golv area över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en
energideklaration. Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig
energideklaration.
Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon
annan.  Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och
lån av fast egendom. Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas.