Våra tjänster och erbjudanden
Våra mål och garantier för att uppnå Era mål.

RicMan Energy är ett litet företag men med en djup kunskap och stor erfarenhet från energiområdet. Vi har samarbete med andra mindre företag för att kunna erbjuda bredare tjänster och framför att cerifierade personer som har lång erfarenhet inom sina speicaliterer.

 

Vi diskuterar först med beställaren vad de vill ha och försöker hjälpa till så att uppdraget uppfyller beställarens syfte, inte mer och inte mindre. Sedan får beställaren en offert som bygger på vad vi tillsammans muntligen kom överens om. Detta för att vi vill ha en nöjd kund som berättar om oss.

 

Vi har inte möjlighet att ha dyra reklamkampanjer utan mycket bygger på att våra kunder är nöjda och att vi kan använda oss av dem som referens och att de pratar om oss i positiva ordalag.

Våra tjänster inom energiområdet.
 • Energideklaration, Boverket.
 • Energikartläggning, Energimyndigheten.
 • Injustering av värmesystem.
 • Obligatorisk Ventilationslontroll, OVK, Kommunen
 • Radonmätning, Miljö & Hälsa
 • Besiktning, Värme, Kyla, Ventilation & Styr och regler (övervakning).
 • Projektering av solpaneler, ABT 06.
 • Projektering av bergvärme, ABT 06.
 • Underhållsplan.
 • Teknisk förvaltning.
 • Energiutredningar gällande inneklimat.
 • Energiberökningar, utföra och granska (second opinion) .
Ni ska se oss som en kollega och arbetskamrat och att vi ska jobba tillsammans för att lösa problem eller förhindra att problem uppkommer.

Kontakta oss


Ni kan kontakta oss?

Ni kan kontakta oss via mail vilken tid på dygnet som passar Er. Men Ni kanske inte får svaret direkt men väl dagen därpå får Ni en återkommling.

 

Om Ni känner Er osäkra på om Ni kan kontakta oss så ska Ni absolut göra det. Vi kanske inte ger Er en lösning direkt, men vi kan genom ett telefonsamtal se om vi kan hjälpa Er med en lösning som är acceptabel för Er.

 

Ni behöver inte vara ingenjör eller specialist på något område utan det är vi, vi som ska vägleda och hjälpa Er till en lösning.

 

Om Ni informerar oss med någar ord ringer vi upp Er för att höra med vad och på vilketsätt vi kan bistå Er m

RME är lösningen för dina problem
INFORMATION

ÖPPET VARDAGAR 07:00 TILL 18:00

KONTAKTA OSS:
info(at)ricman.eu
Telefon: 0708- 81 86 74
Copyright © 2022 RicMan Energy