Myndighetsuppdrag, energi
Energideklaration

Myndigheten är Boverket och den ska enligt lag utföras var 10 år och vid försäljning av villa ska det finnas en energideklaration som inte är äldre än 10 år.

 

Det finns de som anser att energideklarationen inte fyller någon funktion, men det bror mer på om beställaren är intresserad av att göra någonting för att sänka sin energianvändning och dessutom få en lägre kostnad.

 

Det går som beställare att ställa krav utöver vad lagen säger, precis som med allt där en lag styr vad som ska eller får göras.

 

Marknaden är fri att prissätta som entreprenören vill men enligt lagkravet ska den uppfylla viss standard. Men som energiexpert finns inget krav att göra mer än så om inte beställaren vill ha en mer utförlig deklaration med en rapport utöver själva energideklarationen.

 

Det är viktig att beställaren berättar vad de vill ha eller i samråd med enegiexperten. Ring eller skicka ett mail så kommer vi fram till vilken nivå som Ni vill ha.

 

Energikartläggning
  • Vi följer Energimyndighetens upplägg på rapporten.
  • Vi mäter det som är relevant för att se var energin tar vägen.
  • Vi utformar en rapport med åtgärdslista med ekonomi- och riskanalys.
  • Vi mäter temperatur, luftflöden, termograferar och loggar i de fall det behövs i de lägenheter som önskas.
  • Vi mäter operativa temperaturen och luftens rörelsehastighet om så önskas.
  • Vi mäter både temperaturverkningsgrad som energiverkningsgard om så önskas.
  • Vi mäter koldioxidhalr om misstanke på för höga halter. Riktvärdet är 1 000 ppm och gränsvärdet är 5 000 ppm i bostäder.
  • Vi mäter värmevatten om det är korrosivt eller har förmåga att bilda beläggning.

 

Kontakta oss


Myndighetskraven styrs av lag och är inte upp till var och en att avgöra.

Myndigheten för energideklarationen, ED är Boverket och den ska enligt lag utföras var 10 år och vid försäljning av villa ska det finnas en energideklaration som inte är äldre än 10 år.

 

För energikartläggningen, EKL är det Energimyndigheten som är myndigheten. De som faller inom lagen ska utföra EKL var fjärde år och den ska rapporteras in till Energimyndigheten.

 

Vilka företag ska energikartläggas enligt lag?

Enligt Lagen (2014:266) ska alla stora företag energikartläggas. Ska utföras var 4 år enligt lag.

 

Vad är då ett stort företag?

Ett stort företag ska uppfylla följande kriterier:

• 250 anställda eller fler

• Årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller ha

• En balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år. Om moderbolaget ligger utanför Sverige men uppfyller kriterierna så ska även verksamheten i Sverige kartläggas, även om den enheten inte uppfyller kriterierna.

 

Vad gäller för små eller medelstora företag?

Lagkravet gäller inte för dessa, men det är en ekonomisk vinst att energieffektivisera. Här kan företaget själva sätta upp de ekonomiska kraven för åtgärderna. Då får företaget de åtgärder de kan tänkas genomföra.

 

RME är lösningen för dina problem
INFORMATION

ÖPPET VARDAGAR 07:00 TILL 18:00

KONTAKTA OSS:
info(at)ricman.eu
Telefon: 0708- 81 86 74
Copyright © 2022 RicMan Energy