Geoteknik
Bergvärme

Vid övergång från fjärrvärme till bergvärme sänker Ni köpt energi med 70 % och kostnaden med 50 %. Förslagsvis inleds arbetet med en energikartläggning för att se om både effekt och energi kan sänkas med andra effektiviseringar. Alla energieffektiviseringar innan diemensioneringen av bergvärmen gör att installationskostnaden på bergvärmen sänks.

 

Ni får också möjlighet till att kyla lokaler om sådana finns, kyla sker utan extar kostnad och samtidigt återladdning ev. energibrunnar. Finns också möjlighet att återvinna i frånluften om det är mekanisk frånluft eller kyla tilluft då FTX finns i fastigheten.

 

 

Energibrunnar
  • Beräkning av antal, diameter och djup.
  • Borrhålskonfiguration och avstånd.
  • Kyla och ev. återladdning.
  • Temperatur i berg/mark efter 25 år.
  • Effekt och energi per månad och år.

Kontakta oss


Att tänka på som beställare.

1. Gör en energikartläggning.

2. Utför en beräkning och ansök om borrhålstillstånd hos kommunen, Miljö & Hälsa.

3. Gör en ramhandling enligt ABT06.

4. AF-del

5. Visa enterprenörer på plats.

6. När installationen är klar anlita en oberoende besiktningsman.

 

Vi hjälper Er genom processen, fram till att bedöma offerterna.

RME är lösningen för dina problem
INFORMATION

ÖPPET VARDAGAR 07:00 TILL 18:00

KONTAKTA OSS:
info(at)ricman.eu
Telefon: 0708- 81 86 74
Copyright © 2022 RicMan Energy