RadonmätningVi gör en långtidsmätning som är säkraste sättet att mäta Radon av inomhusklimat för din fastighet.

De fastigheter som vi hjälper med radonmätning är: Flerbostadshus/BRF, Arbetsplats/Kontor och

villor.

Detta ingår i vårt erbjudande

Avisering till boende
Utplacering och insamling av mätdosor
Protokollskrivning
Distribution av mätdosor till och från labbet
En sammanställning av mätresultatet och nödvändig kommunikation med miljökontoret

Varför radon mätning?

Sveriges kommuner (Miljökontoret) ställer krav på att ackrediterade radonmätningar redovisas av

radonhalten för bostäder, bland annat av bostadsrättsföreningar.

Om detta uteblir, kan kommunen utfärda vite.


Hur går en radonmätning till?


Mätningen sker med hjälp radondosor som är utplacerad i fastigheten. Mätningen måste vara

ackrediterade enligt ISO 170225 av SWEDAC, dvs specifika radondosor som uppfyller de satta

kraven.

Skicka oss ett mail Rickard.berg@ricman.eu eller ring 076-883 75 60