RicMan Energy´s Energikoncept, kvalitetssäkrad.
Förstudie

Vid RicMan Energy´s Energikoncept startar vi med att göra en förstudie om det finns möjligheter att göra en entreprenad och det baseras delsvis på betsällarens krav på ekonomi. Alltså vilka ekonomiska krav har beställaren på entreprenade.

 

Finns det möjligheter går vi vidare avgör beställaren om de vill gå vidare med en fördjupad analys.

 

 

Fördjupad analys

Här görs en fördjupad beräkning och den utgör grunden för vilka åtgärder som blir aktuella för att nå beställarens ekonomiska krav på projektet.

 

Här skrivs handlingar enligt ABT06 med tillhörande dokument. Vi deltar i utvärderingen av entreprenörernas offerter.

 

 

Kontakta oss


Att tänka på som beställare.

1. Gör en energikartläggning.

2. Utför en beräkning och ansök om borrhålstillstånd hos kommunen, Miljö & Hälsa.

3. Gör en ramhandling enligt ABT06.

4. AF-del

5. Visa enterprenörer på plats.

6. När installationen är klar anlita en oberoende besiktningsman.

 

Vi hjälper Er genom processen, fram till att bedöma offerterna.

RME är lösningen för dina problem
INFORMATION

ÖPPET VARDAGAR 07:00 TILL 18:00

KONTAKTA OSS:
info(at)ricman.eu
Telefon: 0708- 81 86 74
Copyright © 2022 RicMan Energy