Myndighetsuppdrag, mätning
Radonmätning
 • Vi skapar en lista på vilka lägenheter som ska mätas.
 • Vi placerar ut dosrna i lägenheterna.
 • Efter 60-90 dagar plockar Ni in dosorna.
 • Vi hämtar upp dosorna hos Er och går igenom att alla är med.
 • Vi rapporterar in varje lägenhet digitalt.
 • Vi skickar in dosorna till laboratoriet.
 • När vi får svaren (PDF) skickar vi dess till Er.
 • Ni rapporterar in till Miljö & Hälas i Er kommun.
Obligatorisk VentilationsKontroll
 • Ni levererar en lägenhetslista med lägenhetsnummer, storlek och efternamn, ev. våningsplan/lägenhet.
 • Ni aviserar till lägenhetsinnhevaren när kontroller ska utföras.
 • Vi mäter upp flöden i samtliga lägenheter.
 • Ni får ett protokoll som redogör för ev. problem/åtgärder.
 • Vi kan hjälpa till att åtgärda anmärkningarna.
 • Åtgärderna prickas av och ev. ommätning.
 • Ni får ett OVK-protokoll där alla värden finns uppmätta och att OVK-intyget redogör för att det är godkänd, G.

Kontakta oss


När ska Radon och OVK utföras?

Lagen säger att fastighetsägaren är skyldig att se till att det inte är hälsovåderligt att vistas eller bo i fastigheten. Detta gäller bostäder som arbetsplatser.

 

Rekommendationen från Miljö & Hälsa är att radonmätningen bör utföras var 10 år. Vilka lägenheter bör då mätas? De som ligger närmas marken och en per våningsplan och byggnad.

 

När ska OVK-kontroll utföras? Beror på ventilationssystem. När det gäller bostäder ska OVK utföras var sjättte år om det är självdrag, mekanisk frånluft eller mekanisk frånluft med återvinning. När det gäller från- och tilluft med återvinning samt från- och tilluft är det var tredje år.

 

En- och tvåbostadshus ska OVK göras då det tas i bruk, inget lagkrav därefter. Kan dock vara lämpligt om de har frånluftsvärmepump, men inget lagkrav.

RME är lösningen för dina problem
INFORMATION

ÖPPET VARDAGAR 07:00 TILL 18:00

KONTAKTA OSS:
info(at)ricman.eu
Telefon: 0708- 81 86 74
Copyright © 2022 RicMan Energy