Digitalisera administrativa arbetsuppgifterDigitalisera administrativa arbetet inom den tekniska förvaltningen
För att förenkla administrativa arbetet inom den tekniska förvaltningen, samla dokument och rutiner,
få bättre säkerhet och spara tid erbjuder vi:
Påminnelse av myndighetskrav/Uppdateringar
Beställning av åtgärder
Digital pärm/Fastighet och Flik/Område som innehåller: Ritningar, Energideklaration,
OVK, radon och köldmedia rapport

Nedan funktioner ingår i tjänsten:
Dokumenthantering

Behörighetshantering, rollhantering

Åtgärdspåminnelse, ex. myndighetskrav: Signalsystem för olika åtgärder så att inget glöms bort.

Pris/m2: kostnad för hela bestånd eller för de aktuella fastigheterna.

Fördelarna med tjänsten för kunden:
Kan dela information till flera genom att ge behörighet till en specifik fastighet. Delning kan
göras till entreprenörer eller övriga i organisationen
Hela den digitala pärmen går att ladda ned
Kunden äger innehållet

Anmäl intresse: