Beräkningar
Energiberäkning

Energiberäkning görs normalt inför ett bygglov eller inför det tekniska samrådet. Men för att få bygglov måste det finnas en energiberäkning.

 

Energiberäkning kan också göras för att verifiera en energianvändning, kan också göras inför en energideklaration om energianvändning inte finns tillgänglig.

 

Men vi utför dem oftast i de fall det ska göras energieffektiviseringar och i kombination med energikartläggning. Detta för att se var åtgärderna ska göras för att få så bra utslag som möjligt på det åtgärder som kommer att utföras.

 

Sedan hjälper vi till med specifika energiberäkningar på områden som, varmgrund, platta på mark, källare men även om åtgärder görs på ovan nämda delar, var fälls fukten ut och finns risk för mögel i konstruktionen. Fukt som ska torkas ut kräver energi.

 

Vi utför också beräkning för energibrunnar och dimensionering av värmepumpsanläggningar.

Vad kan vi hjälpa till med?
  • Beräkning av storlek på bergvärme, inkl. EED.
  • Beräkning av energiåtgång vid varmgrund
  • Beräkning av energiåtgång genom platta.
  • Beräkning av energiåtgång med källare
  • Beräkning av fuktutfällning.
  • Beräkning vid uppförande av byggnad.

Kontakta oss


Vad ska man som beställare tänka på?

Det är viktig att förså att en energiberäkning inte är en exakt sanning utan en kvalificerad gissning där den som utför den ska ha erfarenhet och kunna bedömma slutresultatet.

 

Det finns ett antal punkter i en energiberäkning som ska granskas extra nog, där det ofta används "tumm regler" som inte är korrekta. Vissa delar överskattas och andra underskattas.

 

Hur ska då en enerrgiberäkning verifieras att den är så nära sanningen som det går?

Det är det vi hjälper till med och kvalitetssäkrar beräkningen.

 

Det finns flera program/verktyg och alla har sina för- resp. nackdelar. Även om programet är avancerat är det inte säkert att resultatet blir närmare sanningen. För i grunden är det mattematik och ingen trollerilåda.

RME är lösningen för dina problem
INFORMATION

ÖPPET VARDAGAR 07:00 TILL 18:00

KONTAKTA OSS:
info(at)ricman.eu
Telefon: 0708- 81 86 74
Copyright © 2022 RicMan Energy