Välkommen till RicMan Energy

Vill du ha offert eller har frågor om våra tjänster samt pris kan du skicka mail: rickard.berg(at)ricman.eu eller ringa 076-883 75 60
Kontakta oss: info(at)ricman.eu

Energiutredningar

Energiutredning kan vara allt från att lösa inneklimatproblem till val av ny energikälla. Inneklimat problem kan bero på felaktig temperatur, för höga eller låga luftflöden. Lukter av olika slag som kan var någonting
tydligt som matos eller någonting som är svårt att definiera mer än att det "luktar illa".


Ny energikälla kan vara byte eller kompletering av befintlig värmekälla.

Kan också vara solpaneler eller kyla i lokaler eller i tilluft om det finns.

Energiberäkningar

Energiberäkning kan vara allt från att beräkna vinsten vid byta av ventilationsaggregat eller fläkt, beräkning av ny byggnad eller en balansberäkning där en befintlig fastighetsägare vill veta var energin tar vägen och vad som är möjligt att göra och en kostnader för detta och i slutändan förtjänsten med investeringen.

Kan vara en sak som att beräkna borrhålskonfigurationen på en större anläggning eller vad tjänar vi på att tilläggsisolera källaren. Här kommer det kanske in en fuktberäkning för att inte få framtida problem.

Ventilations åtgärder efter OVK

I en OVK får man ettor (1) eller tvåor (2) precis som vid en bilbesiktning. Vilket innebär att tvåorna (2) måste åtgärdas inom en snar framtid. Går det förbereda sig för en OVK så att det inte uppstår några tvåor? Det kan man förstås, precis som att du kan lämna in bilen på service och be dem utföra en förhands besiktning. Men du får då betala två gånger för samma sak.

Om man nu vill rengöra kanalsystemet och ev. också injustera ventilationssystemet ska jag då först göra en OVK-besiktning? Har Ni redan bestämt Er för rengöring finns det inte mening med en OVK innan. För efter rengöringen måste systemet justeras in och då blir varje don inmätt och därmed får Ni en OVK från injusteringen.Dimensionering och projektering av:
Bergvärme & Solpaneler

Vi dimensionerar både bergvärmeanläggningar och solpanelsinstallationer. Upprättar handlingar och underlag enligt ABT06. Vid befintliga anläggnignar diemensioneras både efter befintlig energianvändning. Detta för att få bästa möjliga ekonomi efter driftsättning.
För en framgångsrik entreprenad krävs beräkningar och väl avvägda krav.

Var inte rädd att fråga

Tänk igenom vad NI tycker är viktigt för Er förening

Om Ni själva har svårt att tyda och göra en enkel analys så kontakta oss så hjälper vi Er. En besparing med en åtgärd kan få effekter på inneklimatet som kan påverka de boende negatvit. I en byggnad med självdrag skapar alltid problem då ny fönster och nya (säkerhets dörrar) installeras. Gäller i stor utsträckning också mekanisk frånluft.

Gäller även t ex. installation av frånluft och sedana återvinning med hjälp av värmepump ger i de flesta fall ett +/- noll resultat. Bättre inneklimat men energianvändningen och kostnaden är nästan densamma.
Styrelsen

Konecptet bygger på gemensama mål med givna ekonomiska förutsättningar.

Vad är målet?

Målsättningen är att genom att beställaren sätterer upp de ekonomiska förväntningarna så skapar vi en entreprenad som lever upp till kraven.

T ex. beställaren vill göra en energieffektivisering men vill ha tillbaka penagarna inom 10 år (Pack Back). Då skapar vi en entreprenade som gör att investeringen är återbetald inom tio år. Kravet kan också vara en LCC men angivna räntor och enligt fastställda avskrivningstider.

Det är beställaren som sätter upp den ekonomiska ramen och vi skapar en entreprenad som klarar kraven.
RicMan Energy Energikoncept
https://unsplash.com/@danielfazio

Incitamentsavtal

Syftar till ett avtal med en incitamentsmodell är att svarar mot energi- och ekonomiska krav gällande energibesparing.

Incitamentsavtalet bygger på samverkan mellan tekniskförvaltning och
energioptimering av fastigheten. Tekniska delarna ska inte bara förvaltas de ska
utvecklas i en energieffektiv riktning. Upplägget är att få till ett långsiktigt mål att spara energi i fastigheten med bibehållen- eller förbättrad komfort.
 
I en entreprenad finns den operativa kompetensen och kunskapen hos
entreprenören och den beslutande och finansiella beslutsrätten hos beställaren.
Arbetet ska göras i en gemensam anda med målet att få en bättre, effektivare och en mer ändamålsenlig fastighet. 
 
I och med att entreprenören har ansvaret för fastighetsdriften, flyttats
utförandekompetensen från beställaren till utföraren. Avtalets målsättning är att ge
entreprenören bättre incitament utföra åtagandet på ett effektivt sätt och därigenom nå ett bättre och lånsiktigt hållbart resultat. 
Incitamentsavtal
INFORMATION

ÖPPET VARDAGAR 07:00 TILL 18:00

KONTAKTA OSS:
info(at)ricman.eu
Telefon: 0708- 81 86 74
Copyright © 2022 RicMan Energy