Värmepumpens verkningsgrad

Det finns ett antal olika kriterier som beskriver en värmepumps effektivitet. Effektiviteten
bestäms av förhållandet mellan nyttig energi och tillför energi.

Hur bra kan ett värmepumpssystem bli?

"..men exemplet visar att förbättringspotentialen är störst i systemet utanför värmepumpen."

Värmepump vs ventilationsaggregat.

"Vi kommer att titta på skillnaden/likheten mellan en värmepump/kylmaskin och ett
ventilationsaggregat men framför allt, varför gör vi skillnad på.."

Vatten som köldbärare?

"Ju mer etanol desto högre viskositet, vilket leder till en högre pumpeffekt för att cirkulera köldbäraren, som i sin tur orsaker lägre verkningsgrad"
Splittaggregat vs ventilationsaggregat
"
I ett kontor eller i en galleria och definitivt i en livsmedelsbutik ska kraften och mätningsresurserna"
Myterna om geoenergi

"Vi vill härmed slå hål på tio myter kring geoenergin som skapar problem för oss, skriver en rad professorer."
Geoenergi i samhället
"I Sverige är geoenergin den tredje största förnybara energikällan. Mellan 11 - 12 TWh förnybar, lokal och gratis kyla och värme"