SMART ENERGI EFFEKTIVISERING/ENERGI EFFEKTIVISERING (SEE/EnEff)

Smart energieffektivisering kan också betecknas som grönenergi men inte enbart. Smart energieffektivisering är egentligen ett sätt att nyttja den energi som vi omger oss av, antingen genom vår egen "vårdslöshet" eller det naturen skänker oss.Detta görs genom Kaizen dvs RicMan gör det genom små steg och inte stora genomgripande förändringar. Genom att hela tiden göra små förändringar kommer processen uppvärmning/inneklimat att hela tiden bli effektivare.
Energianvändningen ökar med ökad bostadsyta/bostadsvolym. Om energigenereringen inte påverkar miljön negativt har det inte någon betydelse att vi använder mer energi eller hur? Det är OK om vi ser det ur ett rent miljöperspektiv. Kan vi generera mer energi med hög exergi utan att påverka miljön negativt?
Själva genereringen är i sig inget problem, tekniken finns. Problemet är att producera de enheter som ska generera denna energi med hög exergi. Att producera dem kräver energi i sig men framför allt, finns det tillräckligt med material (grundämnen) för att producera dessa enheter. Kan det vara så att producera dessa enheter i sig skapar stora miljöproblem? Naturresurserna som krävs finns kanske i lite omfattning och dessutom på naturkänsliga ställen.

Fastighet

ENERGIINGENJÖR

Lång erfarenhet av energieffektiviseringar och entreprenader i befintliga byggnader. Specialist inom värme, kyla, ventilation och fukt. Specialområde är värmepumpar och energibrunnar, hur får ägaren ut maximalt ur anläggningen. Hur ska anläggningen kopplas upp och vad ska mätas och hur får ägaren in mätvärden.

Teknisk förvaltare

Vi har en lång och bred kunskap inom bygg, installation och projektledning. Upprättande av underhållsplaner, fastighetsdrift, snöskottning, myndighetsbesiktningar (OVK, energideklarationer), besiktningar, systematisk brandskyddsarbete, etc.
Back
Next
STORA FASTIGHETSÄGAREN

STÖRRE BRF

Den stora fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen, som behöver special kompetens. Överbelastad med dåligt resultat?
DEN MED NYA TANKAR

DEN ENSAMMA ENTREPRENAÖREN

Innovatören eller entreprenören som behöver något att bolla med eller special kompetens. Snabba svar och innovativa förslag.
LILLA FASTIGHETSÄGAREN

LITEN BRF

Den lilla fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som behöver hjälp med mindre uppdrag. Vem ska jag vända mig till för att få hjälp?